Onze organisatie

Inleidend stukje tekst over onze organisatie. Niet meer dan een paar regelstjes. Misschien in de inleiding direct de doorkliks maken naar de andere onderdelen, te weten waar je info vindt over het bestuur, uiteraard over de zorgaanbieder waar Amervoorde mee samenwerkt en over het gedeeelte financiën en ANBI. Op die manier hoef je niet de hele pagina door te scrollen.

Visie en doel

hello world!
Veel korter dan wat er nu op de website staat! Aanpassen naar huidige staat van dienst. Misschien wel stukje geschiedenis opnemen? rs van jongeren met een verstandelijke beperking bij elkaar gekomen om een wooninitiatief te starten. Ons einddoel is een kleinschalige woonvorm met 24-uurszorg voor onze kinderen. Op dit moment is er vanuit de groep ouders een bestuur actief en is de Stichting Woongroep Amervoorde opgericht. In de stichting kunnen we als sterke en rechtsgeldige gesprekspartner functioneren, extra kennis en expertise verkrijgen en op een verantwoorde wijze financiële ondersteuning mogelijk maken.

Ons doel: dit willen wij bereiken

Wij willen samen voor en met onze kinderen een passende woonvorm realiseren in Amersfoort. Onze kinderen komen als jonge volwassenen op een leeftijd dat ze graag op zichzelf willen wonen. Het loslaten van je kind is niet makkelijk. Daarom willen wij een fijn huis creëren waar onze kinderen zich veilig en thuis kunnen voelen. Een huis waar onze kinderen, eventueel met onze hulp, de regels bepalen en organiseren wat zij nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen en leven. Een droomhuis voor onze kinderen. Een kleinschalig wooninitiatief met de naam ‘Stichting Woongroep Amervoorde’.

Onze zorgaanbieder

Wij willen samen voor en met onze kinderen een passende woonvorm realiseren in Amersfoort. Onze kinderen komen als jonge volwassenen op een leeftijd dat ze graag op zichzelf willen wonen. Het loslaten van je kind is niet makkelijk. Daarom willen wij een fijn huis creëren waar onze kinderen zich veilig en thuis kunnen voelen. Een huis waar onze kinderen, eventueel met onze hulp, de regels bepalen en organiseren wat zij nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen en leven. Een droomhuis voor onze kinderen. Een kleinschalig wooninitiatief met de naam ‘Stichting Woongroep Amervoorde’.

Onze zorgaanbieder

mpore archil ipicillaccum nis excepro ma simporae omnis dolores sint.Ovitas es incimpor reped quiae pratus, cullupti alictium eaquissimi, iminciatquam sequam id utatum que voluptas quiscia cum faccullent aut magnit, quam, vendestem quae nes sam nustiur aut lab idenimolut ut vent re rate cumquos porae voluptatatur a si si offic te cores ducil ipsam quibus. Pitatio to tet quas magniet dolum alis dolor sit prat rest liquas sit dolor aut in nestet dolo tem atiunti busdam dolorit etur re pelibeaqui volores equidit lam, solentio officit volecto te num faccus, volorem que cuptatur aliat.
En natuurlijk gaan we graag met elkaar een terrasje pakken of een ijsje eten!
Stichting Woongroep Amervoorde Blekerssingel 1
3816 VV Amertsfoort
Fiscaal nr. 8555.74.446
KvKnr. 64226271
Wij zijn aangesloten bij ANBI
© 2022 Stichting Woongroep Amervoorde