Kamer van Koophandel:
Fiscaal nummer RSIN:
Postadres secretariaat:

Telefoonnummer:
E-mail:
ANBI
Per 1 januari 2016 is Stichting Woongroep Amervoorde aangemerkt door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI).
Doelstelling:
Het realiseren en instant houden van een kleinschalig wooninitiatief in Amersfoort, dat jong volwassenen met een zorgvraag een veilig thuis biedt.

Beloningsbeleid bestuursleden:  De bestuursleden zijn onbezoldigd.
Financieel jaarverslag: Via de onderstaande links kunt u onze financiële verslagen en notulen van de jaarvergaderingen raadplegen:
64226271
8555.74.446
Albert Schweitzersingel 447
3822 BV Amersfoort
(+31) 6 51546425
info@woongroepamervoorde.nl
De Stichting Woongroep Amervoorde is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hetgeen o.a. de weg vrij maakt voor het geheel of gedeeltelijk aftrekbaar maken van giften, schenkingen en legaten van het belastbaar inkomen van de gever.

Neem voor informatie contact op met onze penningmeester of klik hier.
Financiën en ANBI